REDIGEN EKOSYSTEEMIN PALVELUT

 • Asiakas saa ekosysteemin sisäisenä kehityksenä tuotetut tiedot ja palvelut käyttöön
 • Redigen hiljaisena asiakkaan edustajana valituissa tapahtumissa sekä raportit tapahtumista
 • Asiakkaan tuotteiden markkinointi sekä yhteensovittaminen ja yhdistäminen ekosysteemin sisällä

 

REDIGEN TEKNOLOGIAKUMPPANUUS

 • Kumppanille räätälöity, luotetun asiantuntijan ja neuvonantajan teknologia-tuki
 • Proaktiivinen uusien teknologioiden analysointi kumppani-profiilia vastaten
 • Säännöllinen teknologia-inventaario kumppani-yrityksessä sekä raportti yrityksen teknologian tasoista
 • Vapaa pääsy kumppanille ja määrätty määrä vapaalippuja jaettavaksi omille asiakkaille Redigenin tapahtumiin

 

REDIGEN INNOVAATIOKUMPPANUUS

 • Kumppanille räätälöidyt uudistusratkaisut käyttäen kaikkia ekosysteemin mahdollisuuksia
 • Proaktiivinen kaupallisten mahdollisuuksien etsintä kumppanille
 • Innovaatio-asiantuntijan/-konsultin tehtävä kumppanin tarpeiden mukaan

 

REDIGENIN ERILLISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

 • Digitalisaatio-asiantuntijan/-konsultin tehtävä kumppanin tarpeiden mukaan
 • Kyberturvallisuus-asiantuntijan/-konsultin tehtävä kumppanin tarpeiden mukaan