Missio:

Kehitys lähtee ihmisten todellisista käytännön tarpeista. Turvallinen, toimiva ja ekologinen ympäristö luodaan kaikille, kaikkialla ja kytketään siihen yhteisöllisiä verkostoja ihmisille älykkään teknologian avulla.

Mitä?

  1. Digitaalisen muutoskauden konsultointi kaikenkokoisille yrityksille.
  2. Digitaalisen aikakauden verkoston rakentaminen kumppanien kanssa.
  3. Missiota tukevien hankkeiden käynnistys, toteutus ja spinoff.

Tuleva digitaalinen aikakausi aiheuttaa teknoahdistusta, joka voi pahimmillaan johtaa turhaan muutosvastarintaan, koska ihmisillä ei ole riittävästi ymmärrystä teknologiasta, muutoksen tahdista, mahdollisuuksista ja tulevista jakamistalouden pelisäännöistä.

Redigen tukee ja auttaa kaiken kokoisia yrityksiä löytämään teollisen muutosvaiheen jälkeen uuden asemansa palveluissa, asiakkaissa ja ekosysteemeissä. Konsultoimalla ja tukemalla sekä ekosysteemiä, yrityksiä että asiakkaita, luomme yhtenäisen verkoston, jossa kaikki voittavat ja hyötyvät toistensa vahvuuksista. Redigen ajaa myös erilaisia hankkeita, jotka tukevat missiota ja yhdistävät osapuolia, joko suoraan omana palvelutuotantonaan tai asiakkaan kautta. Onnistuneet hankkeet siirretään uusiin startup-yrityksiin kasvamaan ja luomaan tilaa uusille hankkeille.

Miksi?

Koko maailma on nyt poikkeuksellisessa muutostilanteessa. Liiketoimintojen ja työn teknologia ja kulttuuri ovat ottamassa niin suuria muutosaskeleita, että muutoksesta selviävät vain ne, jotka löytävät oikeat kumppanit ja ekosysteemit (yhteisöt) ympärilleen. Tulossa on uusi z- ja alpha-sukupolvi, jonka työskentelykulttuuri poikkeaa täysin aikaisemmista.

Käytännön toteutuksiin on tulossa mullistavia teknologioita, kuten lohkoketjuteknologia, keinoäly, esineiden internet (IoT), pilvipalveluiden täysi hyödyntäminen, uudet sovelluskehitysarkkitehtuurit, uusiutuvan energian ratkaisut, maailman sähköistyminen, virtuaalitodellisuus, uudet tietoliikenne-teknologiat ja paljon muuta.

Olemme hyvästelemässä vanhan perinteisen teollisuuden uudentyyppisen robotiikan avulla. Olemme siirtämässä kaiken informaation ja sen analysoinnin internetiin. Nyt rakennetaan selviytyvät ekosysteemit ja yhteisöt.

Miten?

Tahdon olla pioneerina luomassa uutta työskentelytapaa ja toimintakulttuuria, jossa tavoite on hämärtää työn ja vapaa-ajan rajoja. Työ voi olla niin mukavaa, että ei ole olemassa erillistä työelämää ja vapaa-aikaa, on vain elämä-aika. Tämä on työelämän joustavuutta, johon kuuluu työntekijän mahdollisuus tehdä työnsä silloin, kun ja siellä, missä se on hänelle otollisinta ja siten myös tuloksiltaan parasta. On yleisesti tiedossa, että työnteon miellyttävyys ja oman työn hallinta parantavat työn tehoa ja tuloksellisuutta sekä luonnollisesti myös laajemmin työhyvinvointia ja työn laatua. Kun työntekijä voi hyvin, niin organisaatio menestyy.

Tahdon omalta osaltani olla rikkomassa perinteistä ahneuteen ja pelkoon perustuvaa kilpailuasetelmaa ja saada tilalle useita osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja, joissa myös tulokset jaetaan tekijöiden kesken. Tämä on työn toteuttajille motivoivaa ja sitä kautta parantaa tuottavuutta ja hyvinvointia. Perinteisesti liiketoiminnot ovat olleet yrityslähtöisiä ja palvelut suunnitellaan maksimaalisen voiton näkökulmasta, ei asiakkaiden todellisista tarpeista lähtien. Tahdon olla kääntämässä ruoria ja luomassa markkinoita yrityksille asiakkaiden todellisista tarpeista käsin.

Kahden alle kouluikäisen lapsen isänä minulle on erittäin tärkeää, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa, kokea, oppia ja elää turvallisessa ja ekologisesti kestävässä maailmassa, jossa henkinen ja fyysinen terveys, tieteen ja teknologian kehitys ja toistemme ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä vapaus ja ilo tehdä työtä ovat keskeisiä osia kulttuuria. Elämä on ainutkertainen mahdollisuus ja mahtava seikkailu. Sen jokaisesta hetkestä tulee nauttia. Hyvä elämä kuuluu kaikille, kaikkea tekemistä tulisi ohjata tuo lause

Kehitystarina:

Redigen Oy on yhden miehen, Jouni Hoppanian, yritys. Tekninen kokemukseni lähtee lapsuudestani 1980-luvun alusta, BBS-aikakaudelta. Silloin 8-vuotiaana olin ensimmäisten suomalaisten joukossa 24/7 BBS-järjestelmien ylläpidossa ja FidoNet 515 -verkoston HUBina. Sama kiinnostus on jatkunut aina tämän päivän pilvipalveluiden mikropalveluarkkitehtuureihin asti.

Matkan varrelle on kertynyt useita vuosia kokemusta hyvin monista ohjelmista, ohjelmiointikielistä ja järjestelmistä esimerkiksi COBOLista Pythoniin, Kermit-protokollasta MPLS-protokollaan sekä GSM-tukiasemakomponenteista ja RF-liikennöinnistä perinteiseen LAN- ja WAN-IP-liikennöintiin. Lisäksi olen toiminut pitkään System V- ja DOS- sekä Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmäympäristöissä sekä käyttänyt levyjärjestelmiä aina 20Mt kovalevyistä useiden satojen teratavujen järjestelmiin. Olen myös suunnitellut varmistusjärjestelmiä Xcopysta lähtien SAN-verkossa liikkuviin snapshot-varmistuksiin. Olen elänyt kehitystä DesQview-moniajo-ohjelmista lähtien mm. VMware-virtuaalialustoihin ja edelleen eteenpäin.

Tekninen käytännön kokemus innokkaan ja jatkuvan omaehtoisen opiskelun ja aktiivisen alan seuraamisen ohella onkin suuri vahvuuteni, jonka avulla pystyn näkemään ja ymmärtämään tekniikan kehitystä ja aistimaan muutoksen uudet tuulet ja kehityksen suunnat pitkän historian jatkumona.

Vuosi 2017 ja maailmani muuttui.

Olen ollut pienestä pitäen kovin yrittäjähenkinen. Elämässä on kuitenkin aina ollut liian hyviä tekosyitä olla ryhtymättä yrittäjäksi. Nyt on ehtinyt kertyä jo kokemusta elämästä ja eri aloista niin paljon, että aika on kypsynyt päästää oma kokemus ja luovuus vapaampaan käyttöön. Kun tähän yhdistetään voimalla päälle vyöryvä uusi teollinen murros, niin oman yrityksen kautta innovatiivisten, rohkeiden ideoiden ja palavan innostuksen työstäminen ja jakaminen on ainoa looginen vaihtoehto.

Viimeiset kahdeksan vuotta olen toiminut Helen Oy:ssä (entinen Helsingin Energia) Teknisenä arkkitehtina. Viimeisen Helen-vuoden aikana oli havaittavissa niin suurien muutosten tapahtuminen seuraavan viiden vuoden aikana, että tunsin vahvaa paloa päästä vaikuttamaan ja auttamaan uudenlaisella näkökulmalla ja konseptilla yrityksiä tämän muutoksen aikana.

Sydämestä lähtevä intohimo IT- ja energia-alaa kohtaan, sen tuloksena muodostunut vankka osaaminen, vahva tahto ja kyky oppia jatkuvasti uusia asioita, kattava verkosto ja syvä arvostus ihmisiä ja elämää kohtaan tukivat päätöstä lähteä omalta osaltani vaikuttamaan positiivisesti ja kehittävästi tulevaisuuteen.

Nyt rakennamme tulevaisuutta, aivan eri rakennuspalikoilla kuin tähän mennessä.